tCΫ~ֱCG AAY
PT-TX340TɮפU
 
 
/ vE / MavtC / PT-TX340T

vtPO
0.63" Transparent LCD panel x3 (݁4:3)
R
1024 x 768 (XGA)A䴩WUXGA (1920 x 1200)
2,359,296 pixels (1024 x 768x3)
Ow
230 W (gG10,000 h (Normal) / 20,000 h (Eco) / 10,000 h (Quiet)
e@P
85%
Y
F=1.8, f=6.08mmA ӋYΤʹJ
G

3200y

16,000:1
g 0.46:1
vؤo
50'' - 100''
gZm
0.46~0.94 M
g覡
Q/ୱFe/I
Ӌpέץ
+/-15° (۰,), +/-15° ()
TKJT
PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N
qKJT
VGA-WUXGA
Eݤl

HDMI INGHDMI 19pin x1 (ۮeHDCP, 䴩Deep color)
audio signal: Linear PCM (Sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)
COMPUTER 1 IN : D-sub HD 15pin (female) x1 (䴩RGB or S-Video or YPbCb/PrCr)
COMPUTER 2 IN : D-sub HD 15pin (female) x1 (䴩RGB)
MONITOR OUT : D-sub HD 15pin (female) x1 (䴩RGB)
VIDEO IN : Pin jack x1
AUDIO IN 1 : M3 (L-R) x 1
AUDIO IN 2 : Pin jack x2 (L-R)
AUDIO OUT : M3 (L-R) x1 ( variable)
SERIAL IN : D-sub 9pin (female) x1 for ~ (ۮe RS-232C)
LAN : RJ-45 x1 for s, 10Base-T, 100Base-TX, ۮePJLink
SERIAL INGD-sub 9P (female) x 1 for external control (RS-232C compatible)
USB AGUSB Type-A (for Memory Viewer Light/Wireless Module [DC 5 V, MAX. 500 mA])
USB BGUSB Type-B (for USB Display)
Mini USBx 1 for ʥ\

z

10W monaural

q
3.9kg 
ؤo(ex@x`)
335 x 134x 329 mm
Normal: 39 dB, Eco: 35 dB, Quiet: 30 dB
qR
100-240V AC (50/60Hz)
AǰtQ
QBqBquBquBϥΤUΥ
*WtQpקܧ󮤤tqAХHھP⬰
 
ڴQ~q c 2010 Herng Wei Enterprise Co., Ltd All Right Reserved.
s_Tϭs5q609143Ӥ12 TEL:(02)2999-1888 FAX:(02)2999-1858